مطالب مهم خواندنی در این صفحه

وام فوری 

وام فوری بدون ضامن، بدون سپرده، با سند ملک یا خودرو یک روزه 

وام فوری با سند ملکی 50 تا 70 درصد ارزش ملک، بدون انتقال سند

وام فوری با سند خودرو 50 تا 70 درصد ارزش خودرو، بدون  انتقال سند

بدون نیاز به پیش پرداخت، بدون هیچ محدودیتی

0912-2304265

وام فوری انواع مختلفی دارد.

وام با سند ملکی، وام با سند خودرو، وام با سفته، وام با چک، وام با طلا، و غیره با مراجعه به هلدینگ دیوان نه تنها مبلغ وام فوری به سرعت پرداخت می­شود، بلکه نیازی به معرفی ضامن نخواهد بود

یکی از مناسب­ترین گزینه ­ها برای رفع مشکلات مالی دریافت وام فوری بوده است. اما همان­طور که می­ دانید فرآیند وام بانکی بسیار پیچیده و خسته کننده است.

به همین دلیل افراد از دریافت وام فوری منصرف هستند. در این مواقع به جای منصرف شدن می­ توانید به سراغ موسساتی بروید که وام فوری پرداخت می­کنند.

متقاضی بنابر شرایطی که دارد با ارائه سند ملک یا خودرو، طلا، چک یا سفته می­ تواند وام فوری دریافت کرده و مشکلات مالی خود را برطرف کند.

چنانچه به وام فوری نیاز دارید، می­ توانید به هلدینگ دیوان مراجعه کنید. ما وام فوری با سند ملکی تهران و کرج بدون هیچ شرایطی واگذار گردد.

وام فوری بدون ضامن در اسرع وقت و فقط و فقط با یک سند آزاد ملکی یا خودرو می توانید از دریافت این وام فوری بهره مند شوید.

انواع وام فوری | وام با سند مسکونی | وام با سند خودرو | وام بانکی | وام مسکن | تامین سرمایه و انواع وام و وام آزاد ارائه میگردد.

وام فوری بدون ضامن و بدون سپرده

شرایط سخت ثبت نام وام بانک ها که در این هلدینگ  ارائه نمی گردد.

فقط برای اطلاع عموم

شرکت سود نیاز به سپرده حداکثر زمان بازپرداخت نوع ضمانت سقف وام وام پریمیوم هزینه فرصت مسدودی کل سود وام مجموع رقم وام و سود
اعتبارینو بانک اقتصاد نوین وام فوری آسان و مطمئن دیواناعتبارینو بانک اقتصادنوین 17.5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 17,332,666 تومان 146,237,186 تومان 646,237,186 تومان
بهین کارت سپه وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری بهین کارت بانک سپه 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 15,074,312 تومان 65,127,312 تومان
تسهیلات اعتباری سپرده‌گذاران بانک سامان وام فوری تسهیلات وام اعتباری بانک سامان 23 درصد 33 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 8,234,009 تومان 71,722,306 تومان 265,221,667 تومان
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگرانوام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,741,667 تومان
تسهیلات با پشتوانه حساب کوتاه مدت بانک صادراتوام فوری تسهیلات با پشتوانه حساب کوتاه مدت بانک صادرات 6 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,084,387 تومان 19,037,950 تومان 218,606,000 تومان
سهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصاد نوینوام فوری تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصاد نوین 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,061,786,667 تومان
تسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوانتسهیلات با پشتوانه سپرده ویژه بانوان 5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,994,179 تومان 15,790,459 تومان 215,526,667 تومان
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت وام فوری آسان و مطمئن دیوان وام فوری تسهیلات فرابانک ملت 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 5,078,685 تومان 104,721,129 تومان 304,751,129 تومان
تسهیلات خرید لوازم خانگی بانک آینده انواع وام فوریتسهیلات خرید لوازم خانگی بانک آینده 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 125 میلیون 4,519,049 تومان 10,164,130 تومان 37,685,780 تومان 277,315,485 تومان
تسهیلات سلامت بانک دی وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری تسهیلات سلامت بانک دی 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 65,634,312 تومان
طرح یاس بانک سینا وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری طرح یاس بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 20 میلیون 723,048 تومان 6,029,725 تومان 26,060,000 تومان
دی کارت بانکی دی وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری دی کارت بانک دی 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,657,500 تومان
شاپ کارت ملت وام فوری آسان و مطمئن دیوان وام فوری شاپ کارت ملت 10 درصد 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 6,933,066 تومان 49,590,365 تومان 251,620,365 تومان
طرح 24 بانک دی وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام طرح 24 بانک دی 2% 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 876,388 تومان 2,583,280 تومان 53,661,666 تومان
طرح آنی بانک تجارت وام فوری آسان و مطمئن دیوان وام فوری طرح آنی بانک تجارت 4 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 5,524,957 تومان 31,497,397 تومان 330,616,000 تومان
طرح آنی بانک ملی وام فوری آسان و مطمئن دیوان وام فوری طرح آنی بانک ملی 17 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 5,000 میلیون 124,262,879 تومان 2,455,772,730 تومان 7,455,822,730 تومان
وام فوری طرح آنی پزشکان وام فوری آسان و مطمئن دیوان  وام فوری طرح آنی پزشکان 4 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون 9,208,261 تومان 52,495,662 تومان 550,933,333 تومان
وام فوری طرح آنی بانک تجارت وام فوری آسان و مطمئن دیوان  وام فوری طرح آنی بانک تجارت 2% 36 ماه مسدودی سپرده 60 میلیون 1,718,555 تومان 1,867,970 تومان 61,950,000 تومان
موسسه اعتباری ملل طرح افق 1 وام فوری دیوان موسسه اعتباری ملل طرح افق 1 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 145,860,000 تومان
طرح افق موسسه ملل وام فوری آسان و مطمئن دیوان   وام فوری طرح افق موسسه ملل 18 درصد 48 ماه ضامن رسمی 45 میلیون 1,321,875 تومان 18,449,999 تومان 61,647,500 تومان
وام فوری طرح انتخاب بانک سینا وام فوری دیوانوام فوری طرح انتخاب بانک سینا 4 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 4,257,495 تومان 1,645,433 تومان 1,089,943 تومان 51,189,943 تومان
وام فوری طرح انتخاب رفاه بانک رفاه وام فوری دیوان وام فوری طرح انتخاب رفاه بانک رفاه 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,682,500 تومان
وام طرح انتخاب نوین بانک اقتصاد نوین وام فوری دیوانوام طرح انتخاب نوین بانک اقتصاد نوین 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,957,591 تومان
وام فوری طرح تابش بانک ملت وام سریع و مطمئن وام فوری طرح تابش بانک ملت 18 درصد مسدودی سپرده 100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 127,810,000 تومان
وام فوری طرح تامین رفاه بانک رفاه کارگرانوام فوری طرح تامین رفاه بانک رفاه کارگران 18 درصد 36 ماه کشور مبدا 100 میلیون 361,524 تومان 8,131,304 تومان 30,148,624 تومان 129,170,000 تومان
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادراتوام فوری بدون واریز قسط بانک صادرات 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 5,087,685 تومان 104,721,129 تومان 291,606,000 تومان
وام فوری طرح ثمر بانک رفاه کارگرانوام فوری طرح ثمر بانک رفاه کارگران 5 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 9,792,622 تومان 35,022,931 تومان 233,453,334 تومان
وام فوری طرح جهاد کالا بانک آیندهوام فوری طرج جهاد کالا بانک آینده 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 130,248,624 تومان
وام طرح حاتم توسعه تعاون وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری طرح حاتم توسعه تعاون 18 درصد 48 ماه کشور مبدا 5,000 میلیون 146,874,998 تومان 2,049,999,906 تومان 7,062,959,906 تومان
طرح حواله حکمت بانک حکمت ایرانیانوام فوری حواله حکمت بانک حکمت ایرانیان 14 درصد 30 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,190,951 تومان 5,728,526 تومان 36,135,000 تومان
وام خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاونوام طرح خرید کالا ایرانی بانک توسعه تعاون 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,039,960 تومان 7,438,555 تومان 37,798,555 تومان
طرح خوشه بانک سینا وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری طرح خوشه بانک سینا 10 درصد 36 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
50 میلیون 1,613,359 تومان 8,080,937 تومان 57,818,333 تومان
تسهیلات طرح دو سر سود بانک گردشگری وام فوریوام فوری طرح ۲ سر سود بانک گردشگری 18 درصد 24 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 18,028,785 تومان 198,128,785 تومان
طرح زی کارت بانک گردشگری وام فوری آسان و مطمئن دیوانطرح زی کارت بانک گردشگری 12 ماه اعتبار شغلی 50 میلیون 4,166,667 تومان 50,100,000 تومان
طرح سروش ارزش افرین بانک دی وام فوریطرح سروش ارزش آفرین بانک دی 15 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,328 تومان 247,951,826 تومان 1,231,370,000 تومان
وام طرح صبا بانک کارآفرین آسان و مطمئن دیوانوام فوری طرح صبا بانک کارآفرین 24 درصد 60 ماه کشور سند رسمی ضامن 200 میلیون 5,753,593 تومان 74,622,686 تومان 145,215,590 تومان 346,175,590 تومان
طرح صفر در صفر بانک مسکن وام فوری آسان دیوان وام فوری طرح صفر در صفر بانک مسکن 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان
وام فوری طرح طلوع نور موسسه نور انواع واموام نقدی طلوع نور موسسه نور 7 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 6,175,419 تومان 22,315,097 تومان 221,693,333 تومان
وام فوری طرح فردا بانک تجارت از هلدینگ دیوانوام فوری طرح فردا بانک تجارت 15 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,665,329 تومان 247,951,826 تومان 1,231,350,000 تومان
وام فوری طرح کارگشای ملی انواع واموام فوری طرح کارگشای ملی بانک ملی 18 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,269,671 تومان 26,180,282 تومان 76,230,282 تومان
طرح کریمان بانک تجارت وام فوری آسان و مطمئن دیوان وام فوری طرح کریمان بانک تجارت 2% 60 ماه مسدودی سپرده 150 میلیون 2,500,000 تومان 156,100,000 تومان
وام مشکات موسسه نور وام فوری آسان و مطمئن دیوانوام فوری مشکات موسسه نور 14 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 23,268,251 تومان 396,095,051 تومان 1,355,943,333 تومان
طرح مفید بانک توسعه تعاون انواع وام فوری دیوانطرح مفید بانک توسعه تعاون 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 52,661,666 تومان
طرح همراه بانک توسعه تعاون وام فوری هلدینگ دیوانوام طرح همراه بانک توسعه تعاون 18 درصد 48 ماه مسدودی سپرده 300 میلیون 8,812,500 تومان 122,999,994 تومان 423,059,994 تومان
  طرح همراه بانک سینا وام فوری با امکانات ویژهوام فوری طرح همراه بانک سینا 3 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,081,210 تومان 46,923,547 تومان 1,046,360,000 تومان
وام فوری همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون وام فوری همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 2,000 میلیون 50,786,855 تومان 1,047,211,291 تومان 3,047,271,291 تومان
طرح همیاران سپهر بانک صادراتوام فوری همیاران سپهر بانک صادرات 15 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,733,266 تومان 12,397,591 تومان 62,668,500 تومان
تسهیلات طرح یکتا کارت موسسه اعتباری ملل  وام فوری طرح یکتا کارت موسسه ملل 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 153,415,565 تومان
تسهیلات کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دیوام فوری کارت اعتباری ویژه فرهنگیان بانک دی 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 2,032,826 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
وام کالا کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران وام کالا کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران 4 درصد 24 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 4,342,492 تومان 4,219,813 تومان 105,279,813 تومان
وام ارزینو بانک اقتصاد نوین هلدینگ دیوانوام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,620,000 تومان
وام با سپرده ارزی بانک آینده هلدینگ دیوان  وام با سپرده ارزی بانک آینده 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 301,486,239 تومان 1,277,616,000 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان وام فوری بانکیوام با سپرده بانک پارسیان (طرح پژواک) 4 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 29,523,985 تومان 62,863,460 تومان 1,062,923,460 تومان
وام با سپرده بانک توسعه تعاون فوری و سریعوام با سپرده بانک توسعه تعاون 2% 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,432,129 تومان 1,556,642 تومان 51,661,666 تومان
شرایط دریافت وام با سپرده بلند مدت بانک دیوام با سپرده بلند مدت بانک دی 13 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,369,395 تومان 13,010,087 تومان 21,298,227 تومان 121,457,667 تومان
شرایط دریافت وام با سپرده بلند مدت بانک سامانوام با سپرده بلند مدت بانک سامان 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,333,333 تومان 200,106,000 تومان
وام با سپرده بانک قوامین و شرایط دریافت وام   طرح با سپرده بانک قوامین 7 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 2,000 میلیون 39,602,397 تومان 376,143,825 تومان 2,355,943,333 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک ایران زمین   وام نقدی سپرده بلندمدت بانک ایران زمین 14 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 34,177,630 تومان 182,954,347 تومان 230,394,671 تومان 1,215,939,333 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان وام فوری بانکیوام نقدی سپرده بانک پارسیان 18 درصد 60 ماه کشور مبدا 1,000 میلیون 25,393,427 تومان 373,113,431 تومان 523,605,646 تومان 1,457,700,000 تومان
وام با سپرده بانک پارسیان وام فوری بانکیوام نقدی طرح نوید بانک پارسیان 12 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 28,190,471 تومان 691,428,265 تومان 1,691,488,265 تومان
بانک پاسارگاد برای کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلیوام نقدی بلند مدت بانک پاسارگاد 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 301,486,239 تومان 1,277,555,000 تومان
شرایط وام با سپرده بلند مدت بانک سرمایهوام با سپرده بلند مدت بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 500 میلیون
 وام نقدی بانک سامان 21 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 37,675,067 تومان 121,969,564 تومان 356,302,424 تومان 1,373,805,000 تومان
 وام نقدی سپرده بلندمدت بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 100 میلیون 3,615,240 تومان 30,148,624 تومان 127,860,000 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک سینا وام با سپرده بلند مدت بانک سینا 13 درصد 60 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 22,753,073 تومان 365,184,383 تومان 1,330,526,667 تومان
شرایط دریافت وام با سپرده بانک شهروام با سپرده بانک شهر 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,152,396 تومان 94,323,130 تومان 301,486,239 تومان 1,301,544,239 تومان
وام با سپرده بانک صادرات و شرایط دریافت واموام نقدی سپرده بلندمدت بانک صادرات 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 7,230,479 تومان 60,297,248 تومان 255,606,000 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک مسکن وام نقدی طرح یک و ۲ بانک مسکن 1% 60 ماه مسدودی سپرده 200 میلیون 3,418,749 تومان 5,124,969 تومان 205,203,334 تومان
وام با سپرده بلند مدت موسسه کوثروام با سپرده بلند مدت موسسه کوثر 18 درصد 35 ماه مسدودی سپرده 1,000 میلیون 36,933,630 تومان 292,677,060 تومان 1,270,110,000 تومان
وام جعاله بانک سپه شرایط دریافت وام    وام فوری جعاله بانک سپه  18 درصد 48 ماه ضامن رسمی 40 میلیون 1,175,000 تومان 4,843,660 تومان 16,399,999 تومان 56,499,999 تومان
  وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا   وام خرید تجهیزات پزشکان بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 500 میلیون 18,076,198 تومان 91,477,173 تومان 150,743,120 تومان 638,860,000 تومان
  وام خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد وام نقدی خرید تجهیزات پزشکی بانک مهر اقتصاد 18 درصد 60 ماه کشور مبدا 1,500 میلیون 38,090,141 تومان 559,670,146 تومان 785,408,468 تومان 1,504,205,000 تومان
وام خرید کالا 200 میلیونی بانک آینده وام خرید کالا 200 میلیونی بانک آینده 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 16,262,609 تومان 104,721,129 تومان 306,821,129 تومان
 وام فوری فیروزه کارت بانک دی 7 درصد 36 ماه اعتبار شغلی 30 میلیون 1,084,572 تومان 9,044,587 تومان 39,045,000 تومان
 وام فوری ترنج کارت بانک آینده 16 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,757,852 تومان 13,282,659 تومان 63,449,333 تومان
 وام فوری خرید کالا بانک اقتصاد نوین 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 9,351,000 تومان 15,074,312 تومان 64,995,000 تومان
 وام فوری حاتم بانک انصار 15 درصد 48 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,391,537 تومان 16,793,796 تومان 65,422,500 تومان
 وام فوری بانک پارسیان 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 1,084,572 تومان 5,366,661 تومان 9,044,587 تومان 38,525,000 تومان
 وام فوری بانک پاسارگاد 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 16,574,312 تومان 65,930,000 تومان
 وام فوری بانک تجارت 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 7,230,479 تومان 24,393,913 تومان 60,297,248 تومان 262,355,248 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک شهر  وام فوری با سپرده بلند مدت بانک شهر 18 درصد 48 ماه مسدودی سپرده
ضامن رسمی
80 میلیون 2,350,000 تومان 32,799,998 تومان 109,516,000 تومان
وام با سپرده بلند مدت بانک صادرات وام فوری با سپرده بلند مدت بانک صادرات 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 33,919,403 تومان 104,721,129 تومان 307,574,129 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 2,539,343 تومان 52,360,565 تومان 153,460,565 تومان
 وام خرید کالا بانک ملت 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده 50 میلیون 1,807,620 تومان 15,074,312 تومان 65,035,000 تومان
 وام خرید کالا بانک ملی 18 درصد 60 ماه ضامن رسمی 200 میلیون 5,078,685 تومان 33,919,403 تومان 104,721,129 تومان 306,771,129 تومان
 وام فوری بانک مهر اقتصاد 15 درصد 48 ماه ضامن رسمی 30 میلیون 881,250 تومان 3,632,745 تومان 12,299,999 تومان 41,735,000 تومان
 وام خرید کالا موسسه اعتباری نور 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 8,131,304 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
 وام فوری طرح یکتا موسسه اعتباری ملل (عسکریه) 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 48 میلیون 1,735,315 تومان 14,471,339 تومان 62,390,000 تومان
 وام خرید کالای بادوام بانک گردشگری 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 100 میلیون 3,615,240 تومان 16,262,609 تومان 30,148,624 تومان 131,248,624 تومان
 وام نقدی با جواز کسب بانک سینا 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی
اعتبار شغلی
200 میلیون 7,230,479 تومان 24,393,913 تومان 60,297,248 تومان 260,352,248 تومان
 وام نقدی بانک سرمایه 18 درصد 36 ماه ضامن رسمی 50 میلیون 1,807,620 تومان 6,098,478 تومان 15,074,312 تومان 63,985,000 تومان
طرح زمرد بانک تجارت 50 درصد ارزش روزانهطرح زمرد بانک تجارت 18 درصد 36 ماه مسدودی سپرده

شرایط دریافت وام فوری

امروزه متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی فراوان، افراد بسیار زیادی به دنبال راهی برای دریافت وام فوری و آسان هست.

بسیاری از افراد بر این عقیده معتقدند که دریافت وام در کمترین زمان امری ناممکن هست.

اما این عقیده به طور کامل اشتباه است؛ شما می توانید با فراهم نمودن مدارک مورد نیاز از تمامی بانک های خصوصی و دولتی اقدام به دریافت وام فوری نمایید.

هنگامی که برای خرید خودرو، خانه، لوازم خانگی، ازدواج و غیره به پول نیاز دارید، یکی از راه­هایی که به فکر شما می­رسد این است که به بانک مراجعه کرده و وام دریافت کنید.

بانک­ها برای تمامی موارد گفته شده در بالا وام مخصوص به خود را دارند. بعد از بررسی شرایط این وام­ها متوجه می­شوید که شرایط آن­ها سخت است.

برای مثال، شما باید حساب سپرده داشته باشید یا باید حداقل یک ضامن معتبر معرفی کنید.

اما یافتن ضامن معتبر برای همه افراد کار ساده­ای نیست. به علاوه، حتی اگر شرایط را داشته باشید، پرداخت وام طول خواهد کشید.

برای مثال، اگر شما تقاضای وام ازداوج دهید، ممکن است چند سال بعد از ازدواج این وام به شما پرداخت شود.

بنابراین این روش مناسب کسانی که سریعا به پول نیاز دارند نخواهد بود. از این رو، باید روش دیگری را در پیش گرفت.

روش بهتر این است که با داشتن سند خودرو یا خانه به هلدینگ دیوان مراجعه کرده و وام فوری دریافت کنید.

وام فوری | ثبت نام وام فوری قانونی 1402

مدارک لازم برای دریافت وام فوری

برای آن که بتوانید در کمترین زمان ممکن برای دریافت وام اقدام کنید، می بایست پیش از انجام هر کاری مدارک مورد نیاز را آماده سازی کنید تا مجبور به پیمودن مراحل مکرر است.

برای دریافت وام فوری باید مدارکی همچون:

 • شناسنامه،
 • کارت ملی،
 • کپی شناسنامه و کارت ملی،
 • عکس 4*3 جدید،
 • ارائه دفترچه حساب یا کارت بانکی شعب مربوطه،
 • قبوض محل سکونت و غیره

را به همراه خود داشته باشید.

البته در نظر داشته باشید که برای دریافت وام در شرایط مختلف، می بایست مدارک دیگری را نیز به همراه داشته باشید.

دریافت وام سریع به یک آرزو تبدیل شده‌ است. یکی از دلایلی که افراد را برای دریافت نا امید می‌کند، سپرده گذاری است.

برای دریافت وام، باید مدتی پولتان را در یکی از شعب بانک‌ها قرار دهید تا بتوانید وام دریافت کنید. به همین دلیل ممکن است به فکر گرفتن وام فوری باشید.

ما برای شما وام مورد نیازتان را در کمتر از یک ساعت به دستتان خواهیم رساند. فقط کافی است که با شماره تماس های درج شده در قسمت تماس با ما، تماس حاصل نمایید.

برای دریافت وام فوری، سند ملکی یا خودرو، سند و کارت شناسایی خود را به هلدینگ دیوان ارائه دهید.

بعد از آن کارشناس هلدینگ دیوان ملک و خودروی شما را بررسی کرده و ارزش گذاری می­کند. بعد از آن مراحل دیگر در دفتر ثبت اسناد انجام می­شود.

مبلغ وام و تعداد اقساط آن تعیین شده و به حساب شما واریز خواهد شد. شایان ذکر است که این مراحل یک روزه انجام می­شود.

برای دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان وقت را تلف نکرده و اقدام نمایید. چنانچه سوالی در رابطه با خدمات هلدینگ دارید، می­توانید تماس بگیرید.

دریافت وام فوری هلدینگ دیوان مزایای زیر را به همراه دارد:

 • به حفظ سرمایه شما کمک می­کند.
 • وام فوری بدون ضامن بوده و سند ملک یا خودروی شما برای ضمانت در اختیار هلدینگ دیوان می­ماند.
 • وام فوری و حداثکر یک روزه به حساب شما واریز می­شود.
مزیت مهم دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان

روش دریافت وام فوری

 

پس از آن که تمامی مدارک مورد نیاز خود را فراهم نمودید، باید به یکی از بانک هایی که در آن حساب دارید مراجعه کنید.

پیشنهاد می شود از هر کدام حساب های بانکی خود که با آن بیشتر تراکنش انجام می دهید، اقدام به دریافت وام نمایید.

البته در نظر داشته باشید که شرایط دریافت وام فوری بانک ها نسبت به یکدیگر کمی متفاوت است.

از این رو می بایست پیش از مراجعه به بانک های مربوطه جهت دریافت وام، شرایط آن ها را به خوبی بدانید.

سود وام فوری چقدر است؟

یکی از سوالات متعددی که برای بسیاری از افراد به وجود می آید، این است که سود وام فوری چقدر است؟

همانطور که درقسمت های قبل ذکر شد، شرایط دریافت تسهیلات بانک ها با یکدیگر متفاوت می باشد در حالی سود بازپرداخت تمامی بانک ها یکسان است.

یکی از مهم ترین عواملی که برروی درصد سود تسهیلات فوری موثر است، مدت زمان بازپرداخت می باشد. هر چقدر که مدت زمان بازپرداخت بیشتر باشد، درصد سود نیز افزایش می یابد.

البته در نظر داشته باشید که سود تسهیلات آسان و فوری تمامی بانک ها بین 18 الی 24 درصد با توجه به مبلغ وام دریافت است.

وام فوری چگونه وامی است؟

تعریف وام فوری، ممکن است برای شما پیش آمده که برای دریافت وام به بانک مراجعه کردید. بانک­ها انواع مختلفی از وام را به متقاضیان واجد شرایط ارائه می­دهند.

اما زمانی­که شرایط را مطالعه کردید، به این موضوع پی بردید که برای دریافت وام باید یک ضمانتنامه معتبر معرفی کنید.

به علاوه، باید در آن بانک حساب سپرده داشته باشید. حتی اگر این شرایط را داشته باشید، دریافت وام بانکی چند ماه طول می­کشد.

مشکل زمانی اتفاق می­افتد که شما به پول به سرعت نیاز دارید. در این مواقع می­توانید به موسسات وام دهنده مراجعه کنید.

با مراجعه به این موسسات و ارائه سند یا طلا می­توانید وام فوری دریافت کنید. هلدینگ دیوان وام با سند ملکی و وام با سند خودرو را در تهران و کرج ارائه می­دهد.

در بسیاری از مواقع دریافت وام بانکی پیچیده و حتی غیر ممکن است. زیرا برای دریافت وام بانکی باید مراحل سخت و طاقت فرسای اداری را پشت سر بگذارید.

به همین دلیل اکثر افراد نیمه راه از دریافت وام بانکی منصرف می­شوند. از این رو توصیه ما این است که بجای دریافت وام بانکی، وام فوری از موسسات وام دهنده دریافت کنید.

دریافت وام فوری یکی از راه­های تامین سرمایه سریع است. برخلاف وام­ های بانکی، وام فوری به سرعت و حداکثر یک روزه پرداخت می­شود.

شما بدون طی کردن پروسه سخت و طاقت فرسا، می­توانید درخواست وام فوری داده و مشکلات مالی خود را حل کنید. بدون اینکه نیازی به معرفی ضامن یا ارائه چک شوید.

هلدینگ دیوان یکی از موسسات برجسته وام دهنده است که به متقاضیانی که نیاز فوری به پول دارند وام با سند مسکونی و وام با سند خودرو در تهران و کرج ارائه می­دهد.

وام فوری برای تهران و کرج با سند آزاد

بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری، خرید خانه، وسایل منزل یا خرید خودرو به دنبال دریافت وام فوری هستند.

اینگونه از وام‌ها در مدت زمان کوتاهی (بین 2 تا 3 روز کاری) به متقاضیان پرداخت می‌شوند.

اکثر بانک‌های عامل برای اعطای وام‌های بالای 100 میلیون تومان، از متقاضیان به‌عنوان وثیقه سند ملکی دریافت می‌کنند.

مزیت مهم وام فوری سند تهران و کرج

مزیت مهم دریافت وام فوری تهران و کرج این است که فرد وام‌گیرنده نیازهای مالی خود را سریع برطرف می‌کند.

اگر متقاضی دارای سند مسکونی باشد، دیگر نیازی به معرفی چندین ضامن کارمند که فیش حقوقی داشته باشند، یا ضامن کاسب دارای پروانه کسب و چک معتبر را نخواهد داشت.

در واقع سند مسکونی در حکم ضمانت بازپرداخت اقساط وام در رهن بانک محسوب می‌شود.

برای دریافت وام، سند در رهن بانک قرار گرفته و بعد از بازپرداخت تمامی اقساط از رهن بانک خارج می‌شود.

از همین‌رو، یکی از شیوه‌هایی که بسیاری از افراد برای تامین کسری بودجه خود برای خرید خانه، لوازم خانگی، خودرو، طلا و.. استفاده می‌کنند، دریافت وام فوری است.

در شرایطی که تورم شدیدی در اقتصاد کشور وجود دارد و نرخ تورم سالیانه از سود دریافتی بانک‌ها بیشتر است، دریافت وام کاملا توجیه‌پذیر است.

تعریف وام فوری و نحوه دریافت وام فوری از دیوان

وام فوری چه مراحلی دارد؟

در وام‌های معمولی (وام غیرفوری) نیاز است تا مبلغی در حساب متقاضی به‌صورت سپرده برای مدت مشخصی باقی بماند.

از آنجایی که افراد یا شرکت‌ها به‌صورت ناگهانی به دریافت وام نیاز پیدا می‌کنند، اینگونه از وام‌ها چندان کاربردی نخواهند داشت.

اما در وام فوری، نیاز به سپرده‌گذاری وجود ندارد.

در وام‌های فوری که با سند مسکونی اعطا می‌شوند، از آنجایی که نیاز به ضامن وجود ندارد، مدت زمان لازم برای دریافت تسهیلات به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

مراحل دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان آسان

وام فوری و تفاوت دریافت وام از بانک ها 

 وام فوری از بانک ها را در کمتر از یک ساعت و بدون مراجعه به بانک و در سریع ترین زمان ممکن دریافت کنید.

همان طور که می دانید گرفتن وام از بانک ها بسیار سخت و وقت گیر می باشد و نیاز به تجربه ی کافی ای در این زمینه دارد.

اما متخصصین ما در کمتر از یک ساعت بدون ضمانت و اخذ وام بدون مراجعه به بانک وام فوری را به شما می دهد.

1-    شناسایی بانک‌های ارائه دهنده وام فوری

بانک‌های عامل بر اساس شرایطی که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین می‌کند و اعتباری که سرپرستی بانک برای هر شعبه‌ در نظر می‌گیرد، به اعطای وام فوری می‌پردازند.

سخت‌ترین کار در دریافت وام، پیدا کردن بانک ارائه‌دهنده وام است.

انواع وام‌های فوری سند مسکونی، سند خودرو، طلا یا چک و سفته را از بانک‌های طرف قرارداد در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

2-    تعیین مبلغ وام و تهیه ضمانت‌های لازم

بعد از یافتن بانک و تعیین مبلغ وام فوری، باید نسبت به معرفی ضامنین یا ارائه سند مسکونی متناسب با مبلغ وام تقاضا شده اقدام کرد.

به‌طور معمول، مقدار مبلغ وام بر اساس ارزش سند ارائه شده تعیین می‌شود و تا حدود 50 تا 80 درصد قیمت کارشناسی ملک، امکان اعطای وام وجود دارد.

3-    واریز وجه وام فوری

اگر تمامی مراحل دریافت وام به درستی انجام شوند، ظرف 3 روز تا یک هفته کاری مبلغ وام فوری به حساب متقاضی واریز خواهد شد و مبلغ قابل برداشت خواهد بود.

شرایط دریافت وام بانکی آنقدر پیچیده است که اخذ آن برای همه تبدیل به آرزو شده­است.

برخی شرایط دریافت وام بانکی داشتن حساب سپرده، سپرده گذاری مبلغ به مدت چند ماه، معرفی ضامن معتبر و غیره است.

حتی با داشتن این شرایط کار اداری وام بانکی زمان­بر است. بنابراین اگر شما می­خواهید وام بانکی دریافت کنید، مدت زمان زیادی را باید سپری کنید تا مبلغ وام به شما داده شود.

در این شرایط گزینه دیگری نیز وجود دارد که می­توانید بدون دردسر و فوری وام دریافت کنید. با مراجعه به هلدینگ دیوان گروپ و ارائه سند ملکی یا خودرو می­توانید وام دریافت کنید.

شرایط دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان بسیار آسان است

وام فوری و تفاوت ارائه ضامن در بانک ها

اگر برای دریافت وام بانکی اقدام می­کنید، شما باید برای ضمانت دو کارمند دولت معرفی کرده و فیش کسر از حقوق آن­ها را به بانک ارائه دهید.

معرفی ضامن به بانک از آن جهت ممکن است که اگر متقاضی موفق به پرداخت اقساط خود نشود، بانک بتواند از حساب ضامن مبلغ اقساط پرداخت نشده را بردارد.

اما برای دریافت وام فوری نیازی به معرفی ضامن نخواهید داشت. تنها ضمانت­هایی که ارائه می­دهید، سند خودرو یا خانه است. برای دریافت وام فوری به هلدینگ دیوان گروپ تماس بگیرید.

تفاوت سود وام بین وام­ بانکی و وام فوری

چنانچه وام فوری دریافت کنید، سود آن بیشتر از وام­های بانکی است. اما مقدار سود توسط مشتری تعیین شده و توافقی بین دو طرفین است.

به همین دلیل زمانی­که برای دریافت وام فوری اقدام می­کنید، متوجه خواهید شد که شما مانور بیشتری نسبت به تعداد اقساط و وام­های بانکی دارید.

وام فوری با سند مسکونی تهران و کرج دریافت از هلدینگ دیوان

شرایط وام فوری – بانک رفاه

شرایط دریافت وام فوری بانک رفاه نسبت به دیگر بانک ها بسیار آسان تر است.

شما می توانید با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت در این بانک، در کمتر از شش ماه، 80 الی 100 مبلغ سپرده خود تسهیلات دریافت کنید.

علاوه بر آن، شما برای دریافت تسهیلات فوری این بانک نیازی به ضامن معتبر نخواهید داشت.

وام فوری تهران و کرج با سند مسکونی آزاد

شرایط وام فوری – بانک ملی

برای دریافت وام فوری بانک ملی، می بایست حداقل 18 سال سن و یک حساب بانکی در یکی از شعب های این بانک داشته باشید.

بانک ملی از 50 الی 250 میلیون تومان تسهیلات فوری را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

برای دریافت تسهیلات فوری این بانک، کافی است دو ضامن معتبر داشته باشید تا بتوانید در کمتر از سه روز کاری، وام خود را دریافت کنید.

البته اگر خود دارای جواز کسب یا وثیقه ارزشمند هستید، می توانید آن را در گرو بانک قرار دهید و وام خود را دریافت نمایید.

ناگفته نماند که دریافت تسهیلات آسان و فوری از بانک ملی با فیش حقوقی تا مبلغ 50 میلیون تومان امکان پذیر است.

شرایط وام فوری – بانک صادرات

در سال جاری، بانک صادرات 50 میلیون تومان وام فوری خرید کالا ایرانی در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

برای دریافت تسهیلات فوری این بانک، می بایست ابتدا پیش فاکتور کالا و اجناس مورد نیاز خود را تهیه کنید و آن را به مسئول شعب بانک صادرات ارائه دهید.

برای دریافت تسهیلات فوری بانک صادرات، می بایست دو نفر ضامن معتبر کارمند داشته باشید.

علاوه بر آن اگر در این بانک حساب قرض الحسنه یا چک برگشتی داشته باشید، ممکن است نتوانید وام خود را به آسانی دریافت کنید.

لازم به ذکر است که مبلغ تسهیلات فوری بانک صادرات از 50 الی 200 میلیون تومان برای خرید خودرو و انواع کالاهای مورد نیاز و ملک می باشد.

مبلغ وام فوری و تفاوت مبلغ وام بانکی

هنگامی که برای دریافت وام با مبلغ بالا به بانک مراجعه می­کنید، متوجه خواهید شد که تخصیص این نوع وام­ها به افراد خاصی تعلق خواهد گرفت.

برای عموم این نوع وام­ها با موانع بسیاری همراه است. برای مثال، اگر یک فرد عادی بخواهد وام با مبلغ بالا از بانک دریافت کند، باید ضمانت­های سنگین ارائه دهد.

اما هنگامی که وام فوری با مبلغ بالا دریافت می­کنید متوجه خواهید شد که نیازی نیست که مراحل سخت و طاقت فرسا را طی کنید.

در واقع، شما می­توانید وام با هر مبلغی که می­خواهید از موسسات وام دهند دریافت کنید. سندی که ارائه می­دهید، تنها برای ضمانت کافی است.

وام فوری به چه وامی است؟

یکی از تسهیلاتی که توسط موسسات وام دهنده ارائه می­شود، وام فوری است.

این وام با تسهیلاتی که توسط بانک پرداخت می­شود، متفاوت بوده و یکی از مزایای وام فوری این است که به صورت آنی و حداکثر یک روزه به حساب متقاضی واریز می­شود.

بنابراین دیگر نیازی نیست که شما مراحل اداری پیچیده را طی کنید. بدین ترتیب زمان شما صرف کاغذ بازی­های اداری نخواهد شد.

هلدینگ دیوان گروپ یکی از موسسات وام دهنده در ایران است که شما می­توانید با مراجعه به آن وام فوری دریافت کنید.

چنانچه قصد دارید اطلاعات بیشتری درباره وام فوری دریافت کنید، می­توانید با ما تماس بگیرید.

انواع وام فوری هلدینگ دیوان

وام­های فوری که توسط هلدینگ دیوان گروپ ارائه می­شود،

عبارتند از:

 • وام سند خودرو
 • وام  سند ملکی

این وام ­ها در تهران و کرج توسط هلدینگ دیوان گروپ به متقاضیان واجد شرایط ارائه می­شود.

چنانچه قصد دارید هر یک از وام­های بالا را دریافت کنید، می­توانید با هلدینگ دیوان تماس گرفته و اطلاعات تکمیلی را جویا شوید.

وام فوری هلدینگ دیوان بدون ضامن و سریع

وام فوری با سند مسکونی چه نوع وامی است؟

یکی از پرطرفدارترین وام­ هایی که بیشتر افراد به دنبال هستند، وام فوری سند مسکونی است. این وام نیز در دسته وام های بدون ضامن می­باشد.

چنانچه شما دارای خانه هستید، با ارائه سند آن به هلدینگ دیوان گروپ می­توانید به مبلغ دلخواه وام فوری دریافت کرده و مشکلات مالی خود را حل کنید.

تنها شرط مهم این وام، این است که سند ملک شش دانگش کامل به نام شما باشد. مبلغ وام با توجه به ارزش ملک شما تعیین می­شود.

بنابراین هنگامی که به هلدینگ دیوان گروپ مراجعه می­کنید، پس از ارائه سند، کارشناس هلدینگ ملک شما را بررسی کرده و ارزش­گذاری می­کند. این وام مزایای بسیاری به همراه دارد.

اما از مهم­ترین آن­ها می­توان به بدون ضامن بودن این وام و پرداخت یک روزه مبلغ وام اشاره کرد.

چنانچه قصد دریافت وام با سند ملکی دارید، وقت را تلف نکرده و به هلدینگ دیوان مراجعه کنید.

وام با سند خودرو بدون ضامن و پرداخت سریع

وام فوری با سند خودرو چه نوع وامی است؟

یکی از راه­های سریع برای اینکه بتوانید مبلغ مورد نیازتان را یک روزه دریافت کنید، وام فوری سند خودرو است.

شما با گرو گذاشتن سند خودرویی که شش دانگ آن به نامتان است، می­توانید به مبلغ دلخواه وام دریافت کنید.

این روش یکی از روش­های سریع و راحت برای تامین نقدینگی است. با گرو گذاشتن سند خودروی خود نزد هلدینگ دیوان گروپ می­توانید یک روزه وام دریافت کنید.

نکته قابل توجه این وام این است که تعداد اقساط توسط متقاضی تعیین می­شود.

اما معمولا مدت بازپرداخت اقساط وام خودرو، بین یک تا دو سال است. مبلغ وام نیز بستگی به ارزش ماشین شما دارد که توسط کارشناس هلدینگ دیوان گروپ تعیین می­شود.

ارائه سند به عنوان ضمانت محسوب می­شود. بنابراین دیگر نیازی نیست که ضامن معرفی کنید. هنگامی که وام را دریافت می­کنید، نیازی نیست که خودروی خود را در پارکینگ بگذارید و می­توانید از خودروی خود استفاده کنید.

در برخی مواقع که شما با مشکل مالی مواجه می­شوید. اگر خودرو داشته باشید، یکی از فکرهایی که می­کنید، فروش آن است.

اما این کار اشتباه است. زیرا خودرو در ایران یک سرمایه محسوب می­شود. علاوه بر این با فروش آن ممکن نیست که دوباره بتوانید خودرو بخرید.

یکی از کارهایی که می­توانید بجای فروش خودرو انجام دهید، دریافت وام فوری با سند خودرو است.

شما با ارائه سند خودرویی که شش دانگ آن به نامتان است به هلدینگ دیوان می­توانید به ارزش 50 تا 80 درصد مبلغ خودرو وام دریافت کنید.

با این کار هم خودروی خود را حفظ کردید و هم مشکلات مالی خود را حل کردید. این وام بدون ضامن است. سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط نزد هلدینگ باقی می­ماند.

شما می­توانید از خودرو استفاده کنید.

وام فوری با سند ملکی با روش آسان و راحت

یکی از وام­های فوری که توسط هلدینگ دیوان ارائه می­شود، وام با سند ملکی است.

چنانچه شما صاحب ملکی هستید که سند آن 6 دانگ به نام شماست، می­توانید با سند آن وام فوری دریافت کنید.

یکی از نکات مثبتی که درباره این وام وجود دارد این است که برای دریافت وام با سند ملکی از دیوان گروپ به معرفی ضامن نیازی ندارید.

سند ملکی که قصد دارید روی آن وام بگیرید، تا پایان پرداخت اقساط نزد هلدینگ می­ماند.

بنابراین سند مانند ضامن عمل می­کند. تعداد اقساط توسط متقاضی تعیین می­شود.

مبلغ وام به ارزش ملک شما بستگی دارد. ارزش ملک توسط کارشناس تعیین می­شود.

وام فوری با سیم کارت با شرایط آسان دریافت

وام فوری با سیم کارت همراه اول

همه ما در زندگی خود برنامه ریزی­هایی انجام داده و اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی برای خود داریم. اما بنابر شرایط گاهی اوقات پیش می­آید که ما نمی­توانیم به اهداف خود برسیم.

در این شرایط دریافت وام یکی از بهترین راه­هایی است که می­توانید به اهدافی که برنامه ریزی کردید، برسید.

اگر شما سند خودرو یا سند خانه در اختیار ندارید، می­توانید وام فوری با سیم کارت همراه اول دریافت کنید.

چنانچه شماره شما با 1، 2 یا 3 شروع می­شود، می­توانید با ارائه سند سیم کارت وام فوری دریافت کنید. یکی از نکات مثبت این وام  این است که شما می­توانید از سیم کارتتان استفاده کنید.

مبلغ وام به ارزش 90 درصد قیمت سیم کارت است.

وام فوری با طلا از هلدینگ دیوان ارائه نمی شود

وام فوری با طلا

اگر شما سرمایه خود را به طلا تبدیل کرده باشید، ممکن است زمانی که به پول نیاز دارید، قصد فروش آن را داشته باشید تا بتوانید مشکلات مالی خود را حل کنید.

طلا نیز مانند خودرو یک سرمایه محسوب می­شود. بنابراین فروش آن کار درستی نیست.در این شرایط راه بهتری وجود دارد.

راهی که بتوانید با حفظ طلای خود، مشکلات مالیتان را حل کنید. وام فوری با طلا راهی است که می­توانید با گرو گذاشتن طلای خود نزد موسسات وام دهنده، وام دریافت کرده و نقدینگی خود را برطرف کنید.

این وام نیز بدون ضامن است. در واقع طلای شما تا پایان پرداخت اقساط نزد موسسه می­ماند.

وام فوری با چک و سفته در این هلدینگ ارائه نمیگردد

وام فوری با سفته یا چک

سفته و چک دو سندی هستند که با در دست داشتن هر کدام از آن­ها می­توانید وام فوری با سفته و یا چک دریافت کنید.

اگر شما صاحب دسته چک هستید، تنها با ارائه آن به موسسات وام دهنده می­توانید وام فوری با چک یا سفته دریافت کنید. اما بعضی از افراد شرایط دریافت دسته چک را ندارند.

در این مواقع می­توانند بجای چک، سفته ارائه دهند. توجه داشته باشید که چک از سفته معتبر تر است. اما اگر به هر دلیلی نمی­توانید چک ارائه دهید، سفته نیز کافی است.

اما توجه داشته باشید که زیر سفته را یک نفر باید به عنوان ضامن امضا کند. سفته بدون امضای شخص سوم هیچ ارزشی ندارد.

چرا وام بانکی راه مناسبی نیست ؟

چرا وام بانکی راه مناسبی نیست. برای دریافت وام بانکی شما نیاز به معرفی ضامن معتبر دارید. علاوه بر این شما باید در بانک مورد نظر حساب سپرده داشته باشید.

اگر تمامی این شرایط را داشته باشید، پروسه دریافت وام چند ماه طول می­کشد. بدین ترتیب بهتر است که بجای دریافت وام بانکی، به موسسات وام دهنده مراجعه کرده و وام فوری دریافت کنید.

با مراجعه به این موسسات وام، به صورت آنی پرداخت خواهد شد.علاوه بر این تمامی وام­ها بدون ضامن است.

اگر شما سند ملک یا خودرو در اختیار دارید، با گرو گذاشتن آن­ها نزد موسسات وام دهنده می­توانید وام فوری دریافت کنید.

در ادامه انواع وام فوری را معرفی کردیم. تمامی وام­های معرفی شده بدون ضامن هستند. شما با گروی سند، طلا، چک یا سفته می­توانید وام فوری دریافت کنید.

هلدینگ دیوان برترین موسسه وام دهنده است که در تهران و کرج به افراد واجد شرایط وام فوری با سند ملکی و وام فوری با سند خودرو ارائه می­دهد.

چنانچه شما سند خودرو یا ملکی دارید که شش دانگ آن کاملا به نام شما است، می­توانید با مراجعه به هلدینگ دیوان و ارائه سندتان می­توانید وام فوری با سند ملکی دریافت کنید.

چناچه درباره شرایط وام فوری سوالی دارید می­توانید با ما تماس بگیرید.

وام با سند مسکونی تهران و کرج با شرایط آسان

جاذبه دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان

دریافت وام فوری مزایای بسیاری دارد. مهم­ترین آن­ها عبارتند از:

 • وام فوری بدون ضامن است.
 • وام به صورت آنی و نهایتا یک روزه پرداخت می­شود.
 • وام فوری کار اداری ندارد.
 • به حفظ سرمایه شما کمک می­کند.

برای دریافت وام فوری سند مسکونی و سند خودرو در تهران و کرج می­توانید به هلدینگ دیوان مراجعه کنید.

وام فوری سریع و مطمئن بدون ضامن 

در یک ساعت بدون ضامن پرداخت میگردد. با توجه به طولانی بودن فرآیند وام از بانک‌ها، دریافت وام فوری سریع به یک آرزو تبدیل شده‌ است.

یکی از دلایلی که افراد را برای دریافت وام نا امید می‌کند، سپرده گذاری است. به همین دلیل ممکن است به فکر گرفتن وام فوری باشید.

هلدینگ دیوان گروپ با ارائه وام با سند خودرو  و وام با سند مسکونی و جهت سرمایه گذاری و تامین سرمایه شما می باشد.

اگر بخواهید وام فوری دریافت کنید با یک تلفن و در عرض یک ساعت وام خود را دریافت کنید. شما به حساب سپرده نیاز ندارید.

و حتی نیاز به ضامن هم ندارید و فقط با ارائه سند آزاد می توانید در عرض یک ساعت وام دریافت کنید.

روش دریافت وام فوری از هلدینگ دیوان چگونه است؟

وام فوری یکی از امکانات ما این است که شرایط سخت بازار را ندارید که مراحل سخت برای دریافت وام داشته باشد. شما وام با سند مسکونی خود  وام فوری دریافت می کنید.

و ممکن است بخواهید برای خرید یک ملک مبلغی وام دریافت کنید. اما این راه سریع‌ترین راهی است که می‌توانید به راحتی وام فوری دریافت کنید.

برای اخذ وام نیازی به اینکه جای فردی که سپرده گذاری کرده به همراه ضامن‌ها به بانک مراجعه می‌کنید.

به راحتی این صورت آن فرد وام را دریافت می‌کند. نیازی به این مورد که پیش از رفتن به بانک بین خودتان و شخص یک قرارداد محضری امضا کنید تا فروشنده بعد از کسر مبلغ مورد نظر، وام فوری  را در اختیارتان قرار دهد.

هنگام عقد قرار داد چک و سفته بابت ضمانت حسن انجام کار از فروشنده وام دریافت کنید.

ممکن است دسترسی به اشخاص فروشنده وام فوری سخت باشد. شما ممکن است در اطراف بانک یا در روزنامه‌ها، آگهی‌های فروش امتیاز وام فوری را مشاهده کنید.

اما راحت‌ترین روش دسترسی به فروشندگان وام فوری این است که به شرکت‌هایی که این خدمات را انجام می‌دهند، مراجعه کنید.

اما ما می گوییم نیازی به این همه مراحل ندارد و به راحتی وام خود را دریافت کنید . در ادامه نحوه دریافت وام را در بانک‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

تفاوت وام فوری یک روزه و وام فوری بدون ضامن چیست؟

شرایط دریافت وام فوری – بانک ملی

بانک ملی یک وام ۵۰ میلیون تومانی به افرادی که بالای ۱۸ سال دارند، ارائه می‌دهد. علاوه بر سن، افرادی که جز شرایط اخذ وام است، متقاضی باید دارای فیش حقوقی یا پروانه کسب باشد.

افرادی که در سیتم بانکی کشور دارای رتبه اعتبار خوبی هستند، می‌توانند از بانک ملی وام فوری دریافت کنند.

این وام، وام خرید کالا است. متقاضی قبل از دریافت وام باید پیش فاکتور کالای خریداری شده را  ارائه دهد.

بانک در قالب یک کارت اعتباری که فقط می‌توان با آن خرید کرد، وام را پرداخت می‌کند.

سود این وام ۱۸ درصد است و متقاضی باید آن را در ۳۶ ماه پرداخت کند. برای اخذ وام با یک حساب قرض‌الحسنه در بانک داشته باشید.

اما همان‌طور که گفتیم، می‌توانید از افرادی که امتیاز وام دارند کمک بگیرید.

وام فوری بانک ملی-2 از هلدینگ دیوان
وام فوری ملت از هلدینگ دیوان آسان و مطمئن

دریافت وام فوری – بانک ملت

وام‌هایی که این بانک ارائه می‌دهد متنوع است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

وام ۵۰ میلیون تومانی

بانک ملت نیز مانند بانک ملی وام ۵۰ میلیون تومانی برای خرید کالا ارائه می‌دهد. برای دریافت این وام باید سپرده‌گذاری کرده باشید.

این وام فقط برای خرید از فروشگاه‌های اسنوا است. سود وام خرید کالای بانک ملت ۱۲ درصد است و در ۳۶ ماه باید اقساط آن‌ پرداخت شود.

شرایط اخذ وام از بانک ملت شامل موارد زیر است:

 • چک برگشتی نداشته باشید.
 • به بانک بدهکار نباشید.

این وام برای کسانی که قصد دارند هزینه ازدواج را تامین کنند یا جهیزیه بخرند، مناسب است. این وام نیز به ضامن نیاز دارند و با توجه به اعتبار بانکی فرد بین ۱ تا ۳ نفر مورد نیاز است.

وام فوری ۱۵۰ میلیون تومانی

امکان اخذ وام فوری ۱۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و سپرده‌گذاری و تنها با ارائه سند ملکی وجود دارد. سود این وام ۱۸ درصد است و اقساط باید بین ۴۸ تا ۶۰ ماه پرداخت شود.

شرایط اخذ وام فوری با سند ملکی از بانک ملت عبارتند از:

 • شش دانگ سند را داشته باشید.
 • چک برگشتی نداشته باشید.
 • وام تسویه نشده نداشته باشید.
 • هزینه کارشناسی و انتقال سند را پرداخت کنید.

لازم به ذکر است که با ارائه یک سند ۳ نفر می‌توانند وام بگیرند. هر شخص می‌تواند ۵۰ میلیون تومان دریافت کند.

وام فوری 150 میلیونی از هلدینگ دیوان
وام مسکن از هلدینگ دیوان با شرایط آسان

وام فوری ۲۰۰ میلیون تومانی

وام فوری ۲۰۰ میلیون تومانی بانک ملت با توجه به اعتبار بانکی افراد به متقاضیان حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان وام ارائه می‌دهد.

رتبه افراد شامل A، B و C است. بستگی به اینکه چه رتبه‌ای داشته باشید، مبلغ وام متفاوت است.

افرادی که دارای رتبه A هستند، می‌توانند بدون ضامن و اعتبار خودشان وام دریافت کنند.

در حال حاضر این وام برای این افراد ۳۰ میلیون تومان است که بانک قصد دارد آن را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد. سود وام ۱۸ درصد است و متقاضی باید در ۴۸ ماه آن را پرداخت کند.

افرادی که دارای اعتبار B و C هستند باید در سامانه فراهوشمند بانک ملت ثبت نام کنند، تا مبلغ وام آن‌ها مشخص شود.

شرایط دریافت وام فوری – بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد وام فوری را برای اهداف اشتغال، ازدواج و بخش تولید ارائه می‌دهد.

به همین دلیل دریافت وام برای همه افراد امکان پذیر نیست. برای همین بانک مهر اقتصاد امکان اعطای وام بدون سپرده به مشتریان می‌دهد.

کسانی که دارای حقوق بالایی باشند، می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند. سود وام ۱۸ درصد است که در ۶۰ ماه باید پرداخت شود.

دریافت وام فوری – بانک صادرات

بانک صادرات انواع مختلفی از وام فوری را ارائه می‌دهد که عبارتند از:

وام فوری ۵۰ میلیون تومان

وام فوری ۵۰ میلیون تومانی بانک صادرات، وام خرید کالا است.

برای اخذ این وام باید پیش فاکتور را ارائه دهید. بانک نیز در وجه فروشنده، وام را به صورت چک صادر می‌کند.

برای اینکه بتوانید وام فوری ۵۰ میلیون تومانی از بانک صادرات دریافت کنید، باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • حساب قرض‌الحسنه
 • نداشتن چک برگشتی
 • نداشتن بدهی بانکی

برای اخذ وام فوری از بانک صادرات باید ۲ ضامن داشته باشید. سود وام ۱۸ درصد است که باید در ۳۶ ماه پرداخت شود است.

وام فوری با سند خودرو از تمامی بانک ها
وام فوری یک روزه مسکن از هلدینگ دیوان

وام فوری – بانک رفاه

انواع وام فوری بانک رفاه عبارتند از:

 • وام فوری بدون ضامن
 • وام ۵۰ میلیون تومانی
 • وام ۱۵ میلیون تومانی

وام فوری ۱۰۰ میلیون تومان

وام فوری۱۰۰ میلیون تومان بانک صادرات به دو صورت ارائه می‌شود:

وام فوری ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی: که ۱۰۰ میلیون تومان با صود ۴ درصد پرداخت می‌شود.

متقاضی باید به مدت ۲۰ سال وام را تسویه کند. کسانی که می‌توانند وام را دریافت کنند افراد ساکن روستا هستند که پیش از آن وام مسکن دریافت نکرده‌اند.

وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو: این وام برای خرید خودروی ایرانی و مبلغ آن بین ۱۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. سود وام ۱۸ درصد است که متقاضیان باید ۳۶ ماه آن را تسویه کند.

وام فوری ۲۰۰ میلیون تومان

بانک صادرات طرحی به نام تبسم دارد. این طرح متقاضیان می‌تواند ۹۰ درصد سپرده خودش بدون ضامن وام بگیرد.

این وام ۴۸ ساعته پرداخت می‌شود. مبلغ آن ۲۰۰ میلیون تومان و سودش صفر است.

وام فوری با سفته و وام فوری با چک در این هلدینگ

وام فوری برای بازنشستگان

بازنشستگان می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان وام فوری دریافت کنند.

این وام فوری به کسانی تعلق می‌گیرد که از طریق حسابشان از بانک صادرات حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

سود وام ۴ درصد و مدت زمان بازپرداخت اقساط ۳۶ ماه است. اقساط وام ماهی ۳۰۰ هزارتومان تعیین شده است.

وام بدون ضامن 200 ملیون تومانی هلدینگ دیوان

وام فوری ۲۰۰ میلیون تومانی بانک قوامین

اگر قصد دارید وام فوری دریافت کنید، یکی دیگر از بانک‌هایی که می‌توانید به آن مراجعه کنید، بانک قوامین است.

این بانک مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی، خودرو، مسکن، تعمیرات، اشتغال و غیره وام پرداخت می‌کند.

سود این وام ۱۸ درصد است که باید بین ۳۶ تا ۶۰ ماه پرداخت شود.

وام با سند مسکونی 50 ملیون تومانی هلدینگ دیوان

وام فوری۵۰ میلیون تومان

وام فوری۵۰ میلیون تومان برای حمایت تولید کالاهای داختلی به وجود آمده است.

متقاضیانی که مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند و حقوق آن‌ها از بانک رفاه پرداخت می‌شود، می‌توانند این وام را دریافت کنند.

سود این وام ۱۵ درصد و مدت زمان پرداخت اقساط ۳۶ ماه است. برای اخذ وام ۵۰ میلیون تومانی نیازی نیست که سپرده گذاری کنید.

وام فوری و سریع 100 ملیون تومانی هلدینگ دیوان

وام فوری ۱۵ میلیون تومانی

بانک رفاه طرحی به نام طرح امید دارد که ویژه متسمر بگیران سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌ها تعامل در این بانک است.

آن‌ها می‌توانند تا سقف ۱۵ میلیون تومان وام فوری دریافت کنند. سود این وام ۴ درصد است که متقاضی باید ظرف ۳۶ ماه اقساط را کامل پرداخت کنند.

دریافت وام فوری – بانک تجارت

تسهیلاتی که بانک تجارت ارائه می‌دهد شامل:

 • تسهیلات فوری
 • تسهیلات فوی طلایی
 • تسهیلات کریمان
 • تسهیلات فردا

برای آشنایی با آن‌ها در ادامه مطلب هر یک را توضیح می‌دهیم.

دریافت وام از بانک تجارت از هلدینگ دیوان
دریافت وام از بانک رسالت از هلدینگ دیوان

دریافت وام فوری – بانک رسالت

بانک رسالت وام فوری ۶۰ میلیون تومانی به متقاضیان وام پرداخت می‌کند. برای اخذ این وام باید در این بانک حساب داشته باشید.

برای اخذ وام بدون سپرده وارد اینترنت بانک رسالت شوید و تقاضای وام کنید. بانک رسالت پس از بررسی وام را پرداخت می‌کند.

بانک موارد  میزان خوش‌حسابی ، شغل ، میزان کارکرد حساب ، وضعیت اعتباری را می سنجد.

چنانچه در بانک رسالت حساب نداشتید، باید حساب بانکی افتتاح کنید . مبلغ برای ۳ تا ۶ ماه سپرده گذاری شود. بعد از آن می‌توانید در اینترنت بانک، درخواست وام خود را ثبت کنید.

سود وام ۲ درصد است و باید بین ۱۲ تا ۶۰ ماه تسویه شود. شایان ذکر است که برای اخذ وام باید یک ضامن داشته باشید.

دریافت وام فوری – بانک سپه

برای دریافت وام فوری بانک شپه باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • خوش حساب بودن
 • نداشتن بدهی قرض‌الحسنه در سیستم بانکی کشور

مبلغ وام ۲۰۰ میلیون تومان، سود آن ۴ درصد است که باید در مدت ۳ سال تسویه شود.

دریافت وام فوری از بانک سپه از هلدینگ دیوان
دریافت وام فوری و انتخاب گرفتن وام از کدام بانک

آیا با سند خودرو می‌توانید وام فوری دریافت کنید؟

با سند خودرو می‌توانید وام فوری دریافت کنید. سند خودرو نیز مانند سند ملک به‌جای ضامن به بانک ارائه می‌شود. سقف وام خودرو ۳۰ میلیون تومان با سود ۲۴ درصد است.

یکی دیگر از روش‌های دریافت وام فوری با سند مسکونی است. بدین صورت که بجای معرفی ضامن می‌توانید از سند مسکن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که سند باید ۶ دانگ کامل باشد. به غیر از این شرط، شرایط دیگری وجود دارد.

برای مثال، مشتری از سیستم بانکی کشور باید خوش حساب بوده و بدهی نداشته باشد.

وام فوری و قرارداد با تمام بانک ها با شرایط خوب؟

هنگامی که قصد دارید وام فوری دریافت کنید که شرایط و فرآیند وام بانکی بسیار پیچیده و طولانی است. به هلدینگ دیوان مراجعه کنید.

ما با قرارداد بین تمام بانک ها وام فوری با شرایط فوقالعاده آسان برای شما تهیه میکنیم.

زیرا بانک ­ها روی پرداخت به­ موقع اقساط حساس هستند. از طرفی خود وام­ گیرنده، نمی­ تواند مدت طولانی برای اخذ وام بانکی صبر کنند.

یکی از راه ­هایی که مدت فرآیند را کاهش می ­دهد، اخذ وام فوری است.

وام با سند مسکونی آزاد یکی از روش­ های اخذ وام فوری است که در ادامه بیشتر به آن پرداخته ­ایم.

برای گرفتن وام فوری سریع و بدون ضامن می توانید با کارشناسان مجرب ما در این زمینه تماس بگیرید.

وام فوری یک ساعته مسکن از هلدینگ دیوان

دریافت وام فوری به روش آسان

دریافت وام  مجموعه هلدینگ دیوان گروپ با سند مسکونی آزاد ، وام سند خوردو ، و تامین سرمایه برای خرید ملک و یا خودرو شما را در عرض یک ساعت انجام میدهد .

شما نیازی به سپرده گذری در بانک های مختلف ندارید . ما می توانیم در کمتر از یک ساعت وام مورد نیاز شما را از بانک های معتبر بگیریم .

برای گرفتن اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. دریافت وام  ما از تمای بانک ها در عرض یک ساعت اتفاق می افتد و شما می توانید تمام مراحل بانک و شرایط ضامن را برای دریافت وام دور بزنید و سریع تر به مقصد خورد برسید .

ممکن است برای خرید خانه و یا خودرو دچار کمبود مالی شده باشید و نیاز به وام داشته باشید و یا برای راه اندازی یک بیزینس نیاز به تامین سرمایه داشته باشید و در عرض یک ساعت تمام رویاهای شما را تحثث می بخشد .

دریافت وام فوری

دریافت وام فوری

شرایط دریافت وام فوری 1402 

3 راه برای دریافت  وام وجود دارد:

دریافت وام  آنی و سریع بانک‌ها و وام خرید مسکن و یا خودرو  یا همان وام سریع. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده نیست.

متقاضی وام می‌تواند سپرده‌ گذاری کند و هم میتواند سرمایه گذاری نکند و پول بیشتری به‌عنوان وام دریافت کند.

یکی از انواع وام می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام خودرو  باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.

راه دیگر دریافت وام از هلدینگ دیوان  ، خرید وام است که در باور مردم  به این روش نیز وام فوری یاد می‌گردد.

افرادی وجود دارند که با وجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند.

این روش دریافت وام چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطرهایی دارد و درخواست‌ کننده باید حسابی احتیاط کند تا در دام کلاهبرداران نیافتد.

توصیه اینکه؛ اگر می‌خواهید با استفاده از تبلیغات وام فوری با سفته یا وام بدون ضامن یا وام فوری فرهنگی وام بگیرید، حتماً با فروشنده وام قرارداد محضری تنظیم کنید که فروشنده پس از دریافت وام فوری  و برداشتن مبلغ مورد توافق، بقیه مبلغ وام را به شما تحویل دهد.

گرفتن چک یا سفته از فروشنده به‌عنوان ضمانت در زمان عقد قرارداد نیز ضروری و اطمینان‌ بخش است.

دریافت وام فوری

دریافت وام فوری

شرایط دریافت وام بانک‌ها و نحوه دریافت

همان‌طور که گفته شد از هلدینگ دیوان گروپ وامی است که بانک‌ها در شرایط خاص و در کوتاه‌ ترین زمان به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.

این وام تا سقف یک میلیارد تومان در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود.

اغلب بانک‌ها سود 18 درصد برای وام‌های فوری تعیین کرده‌اند اما نرخ سود در بانک‌ها باهم متفاوت است.

گرفتن وام فوری بدون مراجعه

برای اینکه به راحتی و بدون مراجعه حضوری به بانک  وام فوری دریافت کنید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

 • مراجعه به سایت بانکداری اینترنتی بانک مورد نظر
 • ثبت درخواست وام
 • وام نوع اول: بدون ضامن بدون وثیقه شرط وام رتبه اعتباری A و فاقد چک برگشتی سقف با حداکثر ۳۰ میلیون تومان
 • وام نوع دوم: بدون ضامن با سپرده سقف وام تابش تا ۱۰۰ میلیون تومان کارت اعتباری تابش ۵۰ میلیون تومان
 • بازپرداخت وام ۱۰۰ میلیونی حداکثر ۵ ساله و وام کارت اعتباری و تا
  اخذ وام بدون مراجعه به بانک

  اخذ وام بدون مراجعه به بانک

  بش از حداکثر سه ساله است.

برای وام­ های فوق، وام گیرنده نباید در شبکه بانکی بدهی عقب افتاده و چک برگشتی داشته باشد رتبه اعتباری شما را که سیستم از سامانه رتبه بندی اعتباری ایران می ­گیرد.

در تعیین نوع و میزان وام موثر است. اگر تاکنون از خدمات بانک داری اینترنتی بانک مورد نظر استفاده نکردید، به یکی از شعب بانک مورد نظر  مراجعه کنید.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که برای اخذ وام تنها داشتن شرایط کافی نیست شما باید بتوانید با بانک برای اخذ وام به درستی مذاکره کنید.

گرفتن وام فوری بدون سپرده از همه بانک

بانک ها وام بدون سپرده ارائه می­ دهد. مبلغ این وام بین ۱۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان است. برای آشنایی با شرایط از این نوع تنها کافی است که به بانک مراجعه کنید از متصدی درباره وام مورد نظرتان و شرایط اخذ آن را بپرسید.

گرفتن وام فوری خرید خودرو بانک

اگر برای خرید خودرو نیاز به پول دارید می ­توانید از وام خرید خودرو بانک  استفاده کنید. اخذ وام بدون مراجعه به بانک مراحل دریافت وام خرید خودرو از بانک به شرح زیر است:

 • ابتدا باید یک حساب سپرده کوتاه مدت در بانک مورد نظر باز کنید.
 • حداقل زمانی که برای دریافت وام باید صبر کنید یک ماه است.
 • کسی که یک سال سابقه سپرده دارد در اولویت خواهد بود.
 • مبلغ این وام 7 میلیون تومان است و مدت زمان بازپرداخت ۶۰ ماه است.
 • وام گیرنده باید بالای ۱۸ سال باشد.

توجه داشته باشید که بعد از مدت کوتاه که حساب سپرده ایجاد کردید می ­توانید از مزایای آن استفاده کنید. اگر مبلغ سپرده ثابت باشد به ازای هر چهار ماه سپرده گذاری بانک یک برابر آن وام می دهد.

وام-با-سند-مسکونی از هلدینگ دیوان

گرفتن وام فوری عمومی بانک مورد نظر

امکان اخذ وام بدون مراجعه به بانک از بانک مورد نظر  به مبلغ ۱۰ میلیون تومان وجود دارد. این امکان وجود دارد که مقدار این وام افزایش یابد و تا 30 میلیون تومان برسد.

متقاضی به ازای هر ۱۰ میلیون تومان باید یک ضامن به بانک معرفی کند. این وام بدون سپرده سود وام ۱۸ درصد است که باید در ۳۶ ماه پرداخت شود.

سختی های گرفتن وام فوری

همان­ طور که در بالا توضیحات نوشتیم اخذ وام به راحتی امکان پذیر نیست.

از مرحله مراحل کار اداره گرفته تا معرفی ضامن و مراحل دیگر یک پروسه زمان‌بر است به همین دلیل اکثر مردم به دنبال دریافت وام فوری هستند.

برای همین در این مقاله وام فوری از بانک مورد نظر  را نام بردیم و هر کدام را توضیح دادیم که در چه شرایطی می­توان دریافت کرد.

اخذ وام بدون مراجعه به بانک وام­ هایی که در بالا معرفی کردیم برخی از آن­ها با سپرده هستند. اگر سپرده در این بانک ندارید، می ­توانید از امتیاز وامی که صا

حب سپرده هستند استفاده کنید و وام دریافت کنید. اخذ وام بدون مراجعه به بانک تنها کاری که لازم است انجام بدهید، ارائه مدارک دیگر از جمله ضامن و کارت شناسایی و غیره است.

در این مقاله آنچه که باید درباره دریافت وام فوری از بانک مورد نظر  بدانید و شهرداری تمام وام های اخذ وام بدون مراجعه به بانک این بانک پرتقاضا تر بودن را بازگو کرده و شرایط آن ها را توضیح داده.

چنان چه به اطلاعات بیشتری درباره وام از بانک مورد نظر  نیاز دارید یا قصد دارید از این بانک وام فوری دریافت کنید می توانید با ما تماس بگیرید.

ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با وام و تسهیلات هستیم. اخذ وام بدون مراجعه به بانک شرکت ما امکان مورد نظر را برای تمامی افراد فراهم می ­کند.

وام فوری 2 از هلدینگ دیوان سریع و آسان

وام فوری – انواع وام بانکی – وام مسکن – وام آزاد

اگر با مشکل مالی و خرید کالا و لوازم مورد نیاز خود مواجه هستید، نیازی نیست به هیچ عنوان نگران باشید.

شما می توانید با مراجعه به وبسایت وام فوری، با تمامی شرایط دریافت تسهبلات بانکی با ضامن یا بدون ضامن معتبر اقدام نمایید.

به همین دلیل، پیشنهاد می شود پیش از انجام هر اقدامی به وبسایت وام فوری مراجعه کنید و با کارشناسان و متخصصان این وبسایت مشورت نمایید.

برای آن که بتوانید اقساط وام خود را به بهترین شکل پرداخت کنید، باید پیش از درخواست حتما مقداری بودجه به مبلغ یک الی سه ماه اقساط وام را پس انداز کنید.

دیگر نگرانی از بابت پرداخت اقساط نداشته باشید.

وام فوری – بدون ضامن و سریع

وام فوری بدون ضامن از هلدینگ دیوان در یک ساعت بدون ضامن پرداخت میگردد . با توجه به طولانی بودن فرآیند وام از بانک‌ها، دریافت وام فوری بدون ضامن سریع به یک آرزو تبدیل شده‌است.

یکی از دلایلی که افراد را برای دریافت وام نا امید می‌کند، سپرده گذاری است. به همین دلیل ممکن است به فکر گرفتن وام فوری بدون ضامن باشید.

اگر بخواهید وام فوری بدون ضامن دریافت کنید با یک تلفن و در عرض یک ساعت وام خود را دریافت کنید. شما به حساب سپرده نیاز ندارید.

و حتی نیاز به ضامن هم ندارید و فقط با ارائه سند آزاد می توانید در عرض یک ساعت وام دریافت کنید .

دریافت وام فوری – بدون ضامن

وام فوری بدون ضامن یکی از روش­هایی است که شما می­توانید در شرایطی که با مشکلات مالی رو به رو هستید، بودجه خود را تامین کرده و مشکلات خود را برطرف کنید.

زمانی­که به وام نیاز دارید، به بانک مراجعه می­کنید. اما دریافت وام از بانک شرایط بسیار سختی دارد. اول اینکه شما باید در بانک مورد نظرتان حساب سپرده داشته باشید.

پولی که در این حساب می­گذارید باید چند ماه از سپرده­گذاری شما گذشته باشد. مورد دیگری که برای دریافت وام بانکی ضروری است، معرفی ضامن می­باشد.

اگر تمامی شرایط را داشته باشید، دریافت وام چند ماه زمان می­برد. در این موارد می­توانید با مراجعه به هلدینگ دیوان می­توانید انواع مختلف وام بدون ضامن دریافت کنید.

وام فوری بدون ضامن با اعتبار هلدینگ دیوان ارائه آسان

تعریف وام فوری – بدون ضامن هلدینگ دیوان

همان­طور که می­دانید برای دریافت وام بانکی شما نیاز به سپرده گذاری در بانک مورد نظرتان دارید. شما باید مبلغی را در این حساب واریز کنید.

بعد از گذشت چند ماه می­توانید برای دریافت وام اقدام کنید. شما باید مدارک مورد نیاز از جمله ضامن معتبر ارائه دهید تا وام به شما تعلق بگیرد. بعد از مدتی وام پرداخت می­شود. اما این روش زما­ن­بر است.

وام فوری بدون ضامن یکی از روش­هایی است که شما می­توانید بدون انتظار وام دریافت کنید. با این روش شما نیازی به سپرده­گذاری و معرفی ضامن ندارید.

با مراجعه به هلدینگ دیوان گروپ و ارائه سند ملکی یا خودرو می­توانید طبق ارزش آن سند وام دریافت کنید. وام فوری بدون ضامن بهترین روشی است که شما می­توانید به سرعت به پول برسید.

توجه داشته باشید که سندی که ارائه می­دهید، به عنوان ضامن عمل می­کند. سند تا پایان پرداخت کامل اقساط نزد هلدینگ باقی می­ماند.

انواع وام فوری – بدون ضامن که در این هلدینگ ارائه می گردد.

وام فوری بدون ضامن انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 • وام با سند ملکی
 • وام با سند خودرو
 • وام با سند مسکونی

هلدینگ دیوان آماده پرداخت وام با سند مسکونی و وام فوری با سند خودرو در تهران و کرج به متقاضیان واجد شرایط ارائه می­دهد.

انواع وام فوری بدون ضامن که در این هلدینگ ارائه می گردد.
مزایای دریافت وام فوری – بدون ضامن از هلدینگ دیوان 

دریافت وام فوری بدون ضامن مزایای بسیاری دارد. مهم­ترین آن­ها عبارتند از:

 • وام بدون ضامن فوری و یک روزه پرداخت می­شود.
 • برای دریافت این وام نیازی به ارائه ضامن نیست.
 • برای دریافت وام فوری بدون ضامن درگیر کار اداری نخواهید شد.
 • وام فوری باعث می­شود تا سرمایه شما حفظ شود.

زمانی که با مشکل مالی مواجه هستید، یکی از راه­هایی که به فکر شما می­رسد، فروش ملک یا خودروی خودتان است. اما این روش مناسب نیست.

چرا که خودرو و ملک هر دو سرمایه محسوب می­شود. فروش آن بسیار اشتباه است. برای همین منظور شما می­توانید با ارائه اسناد مذکور به هلدینگ دیوان  می­توانید به ارزش آن­ها وام دریافت کنید.

مبلغ وام فوری – بدون ضامن دیوان 

مبلغ وام فوری بدون ضامن با سند ملکی و سند خودرو بستگی به ارزش ملک و خودروی شما دارد.

درواقع برای تعیین مبلغ وام، یک کارشناس باید ملک و خودروی شما را ببینید و بر اساس قیمت آن، مبلغ وام را تعیین کند. برای دریافت وام سند تهران و کرج به هلدینگ دیوان مراجعه کنید.

تفاوت وام یک روزه با تسهیلات بانکی

 

وام فوری برای شرایط بد مالی

بسیاری از افراد که در شرایط بد مالی قرار گرفته­اند، به دریافت وام نیاز پیدا کرده­اند. بدیهی است که در این شرایط افراد در دریافت وام عجله داشته و می­خواهند که وام هر چه زودتر به آن­ها پرداخت شود.

بدین ترتیب می­توانند مشکلات مالی خود را رفع کنند. اولین قدم برای دریافت وام، مراجعه به بانک است.

زمانی که به بانک مراجعه می­کنید با لیستی از انواع وام­ها مواجه خواهید شد. علاوه بر این، برای دریافت وام بانکی باید یک ضامن معتبر معرفی کنید.

بعد از ارائه مدارک لازم و معرفی ضامن درگیر مراحل اداری خواهید شد. به­طوری که، چند ماه طول می­کشد تا وام به شما پرداخت شود.

در این زمان بهترین راه این است که اقدام به دریافت وام فوری کنید. وام فری انواع مختلفی دارد.

اگر شما صاحب خانه هستید، با ارائه سند آن به موسسات مالی می­توانید وام فوری دریافت کنید.

برای اینکه با این وام آشنا شوید، این مقاله را به وام فوری با سند ملکی اختصاص داده­ایم.

وام فوری از بانک چگونه است؟

زمانی که برای دریافت وام به بانک مراجعه می­کنید، متوجه خواهید شد که دریافت وام به سادگی نیست.

شما بعد از انتخاب نوع وام مورد نظر، باید یک ضامن معتبر معرفی کرده و مدارک را ارائه دهید. اگر تایید شد، پس از گذشت چند ماه وام به شما تعلق خواهد گرفت.

این درحالی است که شما فوری به پول نیاز دارید. به همین دلیل دریافت وام بانکی گزینه مناسبی نمی­باشد.

در این مواقع شما با مراجعه به موسسات مالی و ارائه سند می­توانید وام دریافت کنید.

این وام بدون ضامن بوده و سندی که ارائه می­دهید، به عنوان ضامن در نظر گرفته می­شود. این وام به صورت آنی پرداخت می­شود.

فرض کنید شما نیاز مالی دارید و برای نیاز مالی خود به بانک ها مراجعه میکنید، شرایط سخت بانک ها و داشتن ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق و غیره مشکل شما باز هم حل نمیشود.

بنابراین به فکر فروش لوازم و خودرو یا ملک خود می افتید با این تورم فروش ملک وخودرو توصیه نمیگردد و شما دارایی مهم زندگی خود را از دست می دهید.

ما به شما توصیه میکنیم به هلدینگ دیوان مراجعه کنید ما با مشاوران حقوقی و قانونی خود مشکل مالی شما را در زمان کم برطرف میکنیم.

شما با در دست داشتن یک سند ملک یا خودرو در تهران و کرج به آسانی نیاز مالی خود را برطرف میکنید و وام دریافت میکنید.

بازدیدها: 41

فهرست